Pravilnik o učešću u Bonella Green Bazaar mini kvizu


NAGRADNI KONKURS "Bonella Green Bazaar mini kviz"

Nagradni konkurs traje od 24.10.2016. do 12.12.2016., tako što se svakog dana nagrađuje po jedan korisnik koji najbrže da tačan odgovor na postavljeno pitanje.

Organizator konkursa je Money d.o.o., Šeika Zajeda 19/6, 81000 Podgorica (dalje: Organizator).

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno.

Konkurs se realizuje na Facebook stranici Bonella Green Bazaar (https://www.facebook.com/BonellaGreenBazaar), a pravila nagradnog konkursa će biti objavljena na sajtu www.bonellagreenbazaar.me.

Prije nego što uzme učešće u akciji, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u „Opštim odredbama“.

 

PRAVILA KONKURSA

Na Bonella Green Bazaar Facebook stranici se organizuje konkurs „mini kviz“ u okviru koga će se nagrađivati korisnici koji ispoštuju pravila aktivacije i pokažu vještinu prema sljedećim kriterijumima:

 • Facebook ni na koji način ne sponzoriše, ne upravlja i ne stoji iza ovog takmičenja. Vi dajete vaše informacije Bonella Green Bazaar-u, a ne Facebook-u. Učešćem u ovom takmičenju ste saglasni sa oslobađanjem Facebooka svake odgovornosti.
 • Prijavljivanje za konkurs vrši se postavljanjem komentara sa tačnim odgovorom na post objavljen na Facebook stranici Bonella Green Bazaar.
 • Komentari načinjeni bilo gdje drugdje neće biti uzimani u obzir.
 • Komentar mora sadržati tačne odgovore na sva pitanja koja su sadržana u objavi.
 • Nepotpuni odgovori neće biti uzimani u obzir.
 • Svakog dana nagradnog konkursa, prvi korisnikkoji da tačan odgovor na postavljena pitanja osvaja nagradu.
 • Pobjednici će biti proglašeni u istom danu, nakon što dobijemo pobjednika.
 • Ljubazno molimo pobjednike da nam se nakon što ih obavijestimo da su osvojili nagradu jave u inbox na stranici kako bi smo im dali dalje instrukcije u vezi sa preuzimanjem osvojenih nagrada.
 • U slučaju neprikladnog  sadržaja  zadržavamo  pravo  da  sporni  komentar  izbrišemo,  bez prethodnog obavještenja.
 • Nije dozvoljeno učestvovati  sa  lažnim  nalozima  za  vaš  komentar.  Usljed  uočenih  nepravilnosti zadržavamo pravo da učesnike isključimo iz takmičenja, bez prethodnog obavještenja.
 • Prijavljivanjem za konkurs saglasni ste sa ovim pravilnikom.

 

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

 • su stariji od 18 godina
 • su iz Crne Gore
 • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
 • žele da učestvuju u kvizu na Bonella Green Bazaar Facebook stranici
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, broj telefona) prvenstveno usvrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obavještenja u toku konkursa.

 

Fond poklona:

Broj dobitnika: ukupan broj dobitnika 50 (50 puta po 1)

Pokloni: paket proizvoda proizvođača Vitalia

Ukupan fond poklona: 50 paketa proizvoda proizvođača Vitalia

 

Mehanizam nagrađivanja

 • Prijavljivanje za konkurs vrši se postavljanjem komentara sa tačnim odgovorom na objavu postavljenu na zvaničnoj Facebook stranici Bonella Green Bazaar.
 • Komentari načinjeni bilo gdje drugdje neće biti uzimani u obzir.
 • Komentar mora sadržati tačne odogovore na sva pitanja koja su sadržana u objavi.
 • Nepotpuni odgovori neće biti uzimani u obzir.
 • Svakog od 50 dana objavljivanja nagradnog pitanja, prvi korisnik kojida tačan odgovor na postavljeno pitanje osvaja nagradu.
 • Pobjednici će biti proglašeni u istom danu, nakon što dobijemo pobjednika.
 • Ljubazno molimo pobjednike da nam se nakon što ih obavijestimo da su osvojili nagradu jave u inbox na stranici kako bi smo im dali dalje instrukcije u vezi sa preuzimanjem osvojenih nagrada.
 • U slučaju neprikladnog sadržaja  zadržavamo  pravo  da  sporni  komentar  izbrišemo,  bez prethodnog obavještenja.
 • Nije dozvoljeno učestvovati sa lažnim  nalozima  za  vaš  komentar.  Usljed  uočenih  nepravilnosti zadržavamo pravo da učesnike isključimo iz takmičenja, bez prethodnog obavještenja.

 

Preuzimanje poklona

Učesnici koji su stekli pravo na poklone biće pozvani da ostave svoje podatke kako bi im se uručili pokloni, odn. bili ostavljeni u nekom od objekata Bonella Green Bazaar, kako bi ih učesnici mogli preuzeti.

Ime dobitnika poklona biće objavljeno na Bonella Green Bazaar Facebook stranici. Nakon proglašenja dobitnika, korisnik je dužan da ostavi svoje podatke (ime i prezime, broj telefona) u inbox Bonella Green Bazaar Facebook stranice , kako bi mu bio objašnjen način preuzimanja nagrade.

Dobitnici poklona iz ovog konkursa moraju da se jave, putem poruke u inbox Bonella Green Bazaar Facebook stranice, u periodu od 36h od proglašenja pobjednika.

Nakon isteka naznačenog roka smatraće se da su odustali od poklona, a Organizator nije dalje u obavezi da isporuči nagradu.

 

Opšte odredbe:

Organizator obavještava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega. 

Da biste učestvovali u ovoj nagradnoj akciji potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila prije nego što uzmete učešće, a prije nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu. 

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumio u cjelosti i dao saglasnost za sljedeće: 

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a je da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa (tekstovi i zapisi) moje autorsko djelo i da mogu da se  koriste na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa. 

Obaviješten/a sam da se moji lični podaci kao što su ime, prezime, kontakt telefon prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika poklona. Takođe sam obaviješten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade ličnih podataka, traženja obavještenja, pristupa i/ili kopije informacije koja se odnosi na mene, kao i njihove ispravke.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije. 

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Organizatora da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve tekstove i zapise i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nijesu u skladu sa propisima ili nijesu u skladu sa pozitivnim vrijednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloljetnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasiljem, nacionalnu, vjersku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nijesu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.). 

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. 

U slučaju spora, primjeniće se pravo Crne Gore i nadležnost suda u Podgorici. 

U Podgorici, dana 21.10.2016. godine

 

ORGANIZATOR: MONEY DOO